Kỳ vọng lạm phát của RBNZ lần đầu tiên giảm sau 9 quý tăng liên tiếp! - VNGoldStreet

Thời gian: 8/9/22, 3:28 PM

VN Gold Street - Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã công bố kỳ vọng lạm phát trong 2 năm tới của New Zealand là 3,07%, giảm so với quý trước ở mức 3,29%


Mới đây, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã công bố kỳ vọng lạm phát trong 2 năm tới của New Zealand là 3,07%, giảm so với quý trước ở mức 3,29%. Tuy nhiên, mức kỳ vọng mới này vẫn đang nằm trên mục tiêu lạm phát của RBNZ là trong biên độ 1% - 3%. Vì vậy RBNZ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,5% trong quý này, lên mức 3%.


Tin tức liên quan