Kỳ vọng lạm phát giảm mạnh theo khảo sát của FED New York - VNGoldStreet

Thời gian: 8/10/22, 11:48 AM

VN Gold Street - Theo cuộc khảo sát mới nhất của FED chi nhánh New York, kỳ vọng trung bình về mức độ lạm phát trong một năm tới đã giảm 0,6% xuống mức 6,2% và kỳ vọng lạm phát trong ba năm tới giảm 0,4% xuống mức 3,2%, mức thấp nhất kể từ tháng Hai năm nay và tháng Tư năm ngoái. Điều này cho thấy, các Ngân hàng Trung ương đang đạt được những thành công bước đầu trong cuộc chiến chống lạm phát dai dẳng.


Theo cuộc khảo sát mới nhất của FED chi nhánh New York, kỳ vọng trung bình về mức độ lạm phát trong một năm tới đã giảm 0,6% xuống mức 6,2% và kỳ vọng lạm phát trong ba năm tới giảm 0,4% xuống mức 3,2%, mức thấp nhất kể từ tháng Hai năm nay và tháng Tư năm ngoái. Điều này cho thấy, các Ngân hàng Trung ương đang đạt được những thành công bước đầu trong cuộc chiến chống lạm phát dai dẳng.


Tin tức liên quan