Goldman Sachs với hai lý do khiến thị trường chứng khoán Mỹ rộng lớn hơn sẽ bắt kịp chứ không phải bắt kịp - VNGoldStreet

Thời gian: 3/20/24, 9:56 AM

VN Gold Street - Một nhà phân tích của Goldman Sachs về chứng khoán Hoa Kỳ - không tìm kiếm sự thoái lui mặc dù mức độ tập trung thị trường cao. Goldman Sachs kỳ vọng nền kinh tế kiên cường và lạm phát giảm nhẹ sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán. “Như các chiến lược gia người Mỹ của chúng tôi đã chỉ ra, các giai đoạn tập trung thị trường cao và đà hoạt động vượt trội thường được theo sau bởi các giai đoạn 'bắt kịp' thay vì 'bắt kịp', được hỗ trợ bởi vĩ mô tốt hơn," “Mặc dù động lực vốn chủ sở hữu đã phần nào hỗ trợ khẩu vị rủi ro rộng hơn… chúng tôi nhận thấy tác động hạn chế của việc đảo chiều liên tục ngoại trừ cú sốc lãi suất nghiêm trọng của Hoa Kỳ,” GS cho biết sở thích là mua bất kỳ cổ phiếu nào giảm giá, vẫn là những cổ phiếu có tỷ trọng cao, nhưng cảnh giác với khả năng tăng giá hạn chế trong thời gian tới.
Tin tức liên quan