Chính sách "ôn hòa" và "diều hâu" là gì? Tác động lên đồng đô la và vàng vật chất 95% như thế nào? - VNGoldStreet

Thời gian: 6/9/22, 9:26 AM

VN Gold Street - Sự mạnh lên của phe diều hâu sẽ có lợi cho đô la Mỹ và không tốt cho vàng vật chất 95% hay vàng thế giới; ngược lại, nếu lập trường ôn hòa được duy trì, nó sẽ có hại cho đô la Mỹ và tốt cho vàng.


chinh-sach-on-hoa-va-dieu-hau-la-gi-tac-dong-len-dong-do-la-va-vang-vat-chat-95-nhu-the-nao-1654739517-VN-Goldstreet
"Diều hâu" và "chim bồ câu" là hai lực lượng chính tồn tại ở Hoa Kỳ. Những người ủng hộ việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp được gọi là "diều hâu", và những người ủng hộ các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề được gọi là "bồ câu".

Các "diều hâu" đại diện cho nước Mỹ tình cảm, ủng hộ các cuộc tấn công quân sự. Chỉ cần Hoa Kỳ còn ở thế mạnh thì “phe diều hâu” chắc chắn sẽ ở vị trí dẫn đầu trong các vấn đề đối nội và đối ngoại. Chỉ khi Hoa Kỳ chịu áp lực rất lớn cả trong và ngoài nước do sử dụng vũ lực, hoặc khi có thể diễn biến thành một tình huống bất lợi cho Hoa Kỳ, thì phe "diều hâu" mới tạm thời lùi bước. "Bồ câu" đại diện cho nước Mỹ lý trí và chủ trương diễn biến hòa bình. Xuất phát từ lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, chỉ có “diều hâu” mới gây rắc rối cho của cải mà Hoa chiếm đoạt được, còn “bồ câu” sẽ giả vờ chạy ra ngoài để xoa dịu người khác. Khi xảy ra khủng hoảng kinh tế tư bản ở Mỹ, lũ “bồ câu” sẽ lui về phía sau.

Sau "9.11", phe "diều hâu" thống trị Hoa Kỳ. Phe này chủ yếu bao gồm những người theo đường lối cứng rắn truyền thống trong Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, các lực lượng cánh hữu trong Quốc hội, các chaebols trong ngành công nghiệp nặng và công nghiệp vũ khí, và các cơ quan quân sự và tình báo với những lợi ích rõ ràng. Những người đứng đầu bộ phận, những nhà tư tưởng bảo thủ tồn tại trong Chiến tranh Lạnh và một số phương tiện truyền thông có khuynh hướng tư duy cực đoan. Trong mắt họ, những kẻ thù thực sự của Hoa Kỳ là những cường quốc trong khu vực có thể thách thức Hoa Kỳ trong tương lai.

Hoa Kỳ do "diều hâu" thống trị và Hoa Kỳ do "chim bồ câu" kiểm soát tạo thành một Hoa Kỳ hoàn chỉnh. Trước lợi ích quốc gia, không có cuộc đấu tranh sinh tử nào giữa “diều hâu” và “chim bồ câu”, cả hai đều phục vụ cho chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ.


Tin tức liên quan