Báo cáo COT với Vàng vật chất tính tới ngày 31/5/2022 - VNGoldStreet

Thời gian: 6/9/22, 10:12 AM

VN Gold Street - Commitment of Traders Report – Báo cáo COT là một báo cáo về tâm lý thị trường hàng tuần, cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối thông tin quan trọng về vị thế giao dịch của các cặp tiền tệ và hàng hóa trên thị trường tương lai và quyền chọn.


bao-cao-cot-voi-vang-vat-chat-tinh-toi-ngay-3152022-1654744374-VN-Goldstreet


Tính tới ngày 31/5, các hợp đồng LONG giảm mạnh trước cuộc họp FOMC vào thứ 15/6 sắp tới. Có thể thấy các nhà đầu tư trên thị trường tương lai đang tìm các vị thế MUA về dài hạn đẹp hơn.
Các hợp đồng Short tăng nhẹ.
Tổng tỉ lệ LONG SHORT hiện tại vẫn ưu hơn về xu hướng tăng trong dài hạn với 112.731HĐ so với 61.938HĐ


Tin tức liên quan