Phân tích HĐTL vàng: Khó vẽ nụ cười! - VNGoldStreet

Thời gian: 7/4/22, 5:00 PM

VN Gold Street - Vàng có pha hồi phục ngoạn mục từ đáy 1,784 giữa tình hình open interest giảm nhẹ, cho thấy rằng đà tăng trong ngắn hạn có vẻ sẽ không kéo dài lâu. Hỗ trợ trước mắt của vàng sẽ là đáy năm nay tại $1,780.


phan-tich-hdtl-vang-kho-ve-nu-cuoi-1656928688-VN-Goldstreet
Open interest trên thị trường HĐTL vàng giảm hơn 600 hợp đồng, trong khi khối lượng giao dịch tăng 68.4 nghìn hợp đồng.

Vàng có pha hồi phục ngoạn mục từ đáy 1,784 giữa tình hình open interest giảm nhẹ, cho thấy rằng đà tăng trong ngắn hạn có vẻ sẽ không kéo dài lâu. Hỗ trợ trước mắt của vàng sẽ là đáy năm nay tại $1,780.


Tin tức liên quan