Tóm Tắt Báo Cáo Cot - Cftc - 2022/02/15 - VNGoldStreet

Thời gian: 4/19/22, 10:56 AM

VN Gold Street - Commitment of Traders Report – Báo cáo COT là một báo cáo về tâm lý thị trường hàng tuần, cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối thông tin quan trọng về vị thế giao dịch của các cặp tiền tệ và hàng hóa trên thị trường tương lai và quyền chọn.


tom-tat-bao-cao-cot---cftc---20220215-842019378-VN-Goldstreet
Giá Vàng bị ảnh hưởng khi tình hình chính trị tại Nga-Ukr căng thẳng, Các hợp đồng Long trên thị trường tương lai tăng vọt.
Cụ thể số lượng hợp đồng mua đã tăng thêm 34296HĐ trong khi đó các hợp đồng bán giảm nhẹ 3943HĐ.
Tỷ lệ Long - Short hiện tại là: 74.18% - 25.82%
Trong ngắn hạn tâm lý rủi ro bao trùm thị trường tài chính, các tài sản trú ẩn vẫn đang được hỗ trợ.Tin tức liên quan