Tóm Tắt Báo Cáo Cot - Cftc 01/04/2022 - VNGoldStreet

Thời gian: 4/19/22, 10:56 AM

VN Gold Street - Commitment of Traders Report – Báo cáo COT là một báo cáo về tâm lý thị trường hàng tuần, cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối thông tin quan trọng về vị thế giao dịch của các cặp tiền tệ và hàng hóa trên thị trường tương lai và quyền chọn.


tom-tat-bao-cao-cot---cftc-01042022-1648778348-VN-Goldstreet
Long: -13008HĐ
Short: -1603HĐ
Tỷ lệ Long - Short hiện tại là: 72.35% - 27.65%


Tin tức liên quan