Mỹ sẽ công bố chỉ số CPI tháng 7 vào lúc 19:30 tối ngày hôm nay! - VNGoldStreet

Thời gian: 8/10/22, 4:14 PM

VN Gold Street - Đây là dữ liệu kinh tế rất quan trọng nhằm giúp các nhà đầu tư nhận định xem liệu lạm phát đã tạo đỉnh hay chưa và là cơ sở để thị trường dự đoán về mức tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 của FED. Hiện tại, thị trường kỳ vọng CPI yoy sẽ giảm xuống mức 8,7% từ mức 9,1% của tháng trước trong khi Core CPI yoy tăng lên mức 6,1% từ mức 5,9%. Chúng tôi sẽ cập nhật trực tiếp, nhanh chóng số liệu khi tin tức được công bố lúc 19:30 tối ngày hôm nay!


Đây là dữ liệu kinh tế rất quan trọng nhằm giúp các nhà đầu tư nhận định xem liệu lạm phát đã tạo đỉnh hay chưa và là cơ sở để thị trường dự đoán về mức tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 của FED. Hiện tại, thị trường kỳ vọng CPI yoy sẽ giảm xuống mức 8,7% từ mức 9,1% của tháng trước trong khi Core CPI yoy tăng lên mức 6,1% từ mức 5,9%. Chúng tôi sẽ cập nhật trực tiếp, nhanh chóng số liệu khi tin tức được công bố lúc 19:30 tối ngày hôm nay!


Tin tức liên quan