TIN TỨC QUAN TRỌNG TỐI NAY - VNGoldStreet

Thời gian: 5/10/24, 4:53 PM

VN Gold Street - Vào lúc 21h tối nay, niềm tin người tiêu dùng Mỹ được công bố với dự báo 76,3; thấp hơn 77,2 số liệu được công bố trước đó. Đây là tin tức quan trọng ảnh hưởng đến giá vàng. Kịch bản 1: Niềm tin người tiêu dùng lớn hơn 77,2 – Giá vàng giảm về vùng $2355/oz rồi tăng trở lại. Kịch bản 2: Niềm tin người tiêu dùng trong khoảng 75 – 77,2 – Giá vàng tăng lên vùng $2374/oz rồi đi ngang biên độ $2360 - $2374/oz. Kịch bản 3: Niềm tin người tiêu dùng thấp hơn 75 – Giá vàng tăng lên vùng $2380/oz
Tin tức liên quan